שמחה לאבל בל"ג בעומר וימים טובים

ט"ו באייר תשס"ז

שאלה:

האם מותר לאבל להשתתף בחגיגות לג בעומר? מה הכלל לעניין שמחה לאבל בימים טובים?


תשובה:

אסור. הכלל הוא כל שמחה יתירה. גם ביום טוב מותר רק המינימום.