גידול זקן - מקור וטעם

י"ח באייר תשס"ז

שאלה:

מהם המקור והטעם לחומרא לגדל זקן (בכל השנה)?


תשובה:

המקור בהלכה: הדעה שגילוח אסור גם בלי תער. בקבלה: דעת הזוהר שמחמיר בדבר.