האם מותר לבקר בגני הבאהיים שבחיפה?

כ' באייר תשס"ז

שאלה:

האם מותר לבקר בגני הבאהיים שבחיפה?


תשובה:

מותר.