נישואין בגיל צעיר

כ"ב באייר תשס"ז

שאלה:

ישנם היום הרבה רבנים שמציגים עמדות שונות לגבי חתונה בגיל צעיר. יש מי שאומרים שאין צורך למהר, אלא ללמוד בישיבה, ללכת צבא, להבשיל מבחינה נפשית, ואח"כ לחפש קשר רציני וכו'.

יש מי שאומרים שכדאי מאוד להקדים חתונה לשאר הדברים, ולתת לכך מקום מרכזי ע"פ הישיבה וכו', אבל לא צריך להלחץ, אלא כל דבר בעתו ובזמנו.

ויש מי שאומרים שחובה להתחתן צעיר (כמובן למי שמוכן לכך), וצריך לחשוש 'לתפחנה עצמותיו' אם לא התחתן עד גיל עשרים, ולהשתדל כמה שאפשר להיות מוכן בגיל צעיר לחתונה, שבזה תלויה הקדושה והטהרה וכו'.

רציתי לשאול את הרב לגבי פשט הגמ' של 'תפחנה עצמותיו', האם צריך לחשוש לזה, ולמה הכוונה באותה גמ'? ושנית, כהוראה לכלל הציבור, עד כמה צריך לשים דגש על עידוד לחתונה בגיל צעיר ע"פ דברים אחרים?


תשובה:

לפי הגמרא גיל הנישואין ללומדי תורה הוא עד 26. טוב לנהוג בטהרה, אך גם מצאנו במפרשים שאין כופין על מצוה זו, שלכאורה קיימת כבר מגיל הבר מצוה, "כדי שימצא אשה ההוגנת לו". יש גם לציין שמערכת החינוך של זמננו דוחה את הבגרות הנפשית עד גיל מאוחר, ואי אפשר שלא להתחשב בכך.