השקפת חב"ד והציונות

כ"ב באייר תשס"ז, ט"ז בניסן תשס"טשאלה 1:

1. שמעתי מחבדניק רציני שהרבי מלובביץ' אמר שהמדינה היא עיכוב לגאולה, ולאחר השואה היתה ברירה בין גאולה למדינה ובחרנו מדינה שמעכבת הגאולה.

2. נראה לי שיש בלבול בין פעולתם לקירוב יהודים למצוות לבין התורה הכללית של הרב קוק - חב"ד הינה בכל זאת תורה פרטית. האם כן? האם תוכל להרחיב?

3. כמו כן האם התנגדותם להחזרת שטחים קשורה לרך רוחני ושותפות במדינה וצבא וציונות וראיית התקופה כאתחלתא דגאולה או סיבה אחרת?

תשובה 1:

אמת, חב"ד סוברים שהיה אסור להקים את המדינה. אך בניגוד לסאטמר, הם סוברים שעכשיו שקמה, יש לחזקה, ולא ליסוג משטחי א"י משום שהדבר הוא בגדר פיקוח נפש. כמו כן יש להם אהבה גדולה לכל יהודי, בין שהוא שומר מצוות ובין לא, אך אינם רואים ערך עצמי במוסדות המדינה. בסופו של דבר הם רואים ביהדות דת ולא לאומיות, עד כדי כך ששיטתם בעניין המשיח היא שהמשיח הוא דמות רוחנית, לא פוליטית, שתפעל על ידי הקרנה רוחנית תוך כדי עקיפת הממד הפוליטי של הגאולה.שאלה 2:

לא הבנתי את תשובת הרב לגבי גישתו של הרבי לכך שלא היה צריך להקים מדינה: קיבוץ הגלויות וכו' כל תפקידי משיח בן יוסף לא נצרכים לטעמו?

תשובה 2:

לדעתו אין משיח בן יוסף, כי הרמב"ם לא הביא זאת. לכן לדעתו אין לעשות פעולה ריבונית לפני בוא המשיח.