עשרת הצדיקים

כ"ז באייר תשס"ז

שאלה:

המשנה בדרך ארץ זוטא (ובעוד כמה מקומות) אומרת שתשעה נכנסו בחייהם לגן עדן , מה הכוונה?

אמנם יש דוגמאות כמו אצל ריב"ל במדרש שקפץ לגן עדן וכו' , סרח וכו' .. , אבל לא הצלחתי לרדת לעומק העניין .


תשובה:

הכוונה היא שהם לא חשו משבר במעבר מעולם לעולם.