עליית רבני הציונות הדתית על הר הבית

ד' בסיון תשס"ז

שאלה:

קשה לי להבין איך כ-30 רבנים המשתייכים לציונות הדתית עולים להר הבית בניגוד לדעתו של הגאון ראש הציונות הדתית הרב שפירה שליט"א כמו כן גם נגד דעתו של הגאון הרב מרדכי אליהו שליט"א. הרי הם צרכים להוות לנו הקטנים דוגמה אישית בציות לגדולי הדור זה גורם לבילבול גדול לצערי. מה דעתו של הרב בנושא?


תשובה:

זאיני סבור כמותם אך מותר להם לנהוג על פי מה שהתברר להם בלימודם.