שיעורים נפרדים:

שיעור א' - שמיטה והיתר מכירה, תשנ"ד, טכניון, 32 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 11MB).

שיעור ב', תש"ס, 59 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעור ג' - שמיטה והיתר מכירה, תש"ס, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 62 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).

שיעור ד', תשס"א, 59 דקות, עטרת כהנים (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעור ה', ב' באייר תשס"ז, 2 דקות, מכון מאיר (וידאו ואודיו).

שיעור ו' - שערוריית העדפת פירות הערבים בשנת השמיטה, י"ד בסיון תשס"ז, 5 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ז' - שבת הארץ, י"א בתמוז תשס"ז, 56 דקות, מכון מאיר, יום עיון בנושא השמיטה (אודיו ווידאו).

שיעור ח' - "ללא חשש שביעית", י"ז בתמוז תשס"ז, 12 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ט', הושענא רבה תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 62 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 22MB).