יחסו של ר' עקיבא למרד בר-כוכבא

י"ד בסיון תשס"ז

שאלה:

הרב הסביר באחד משיעוריו שר' יוחנן בן זכאי זיהה בתקופת המרד הגדול שאין להתנגדות לרומאים כל סיכוי, הן בהיבט הריאל - פוליטי והן בהיבט המוסרי. ר' עקיבא כידוע,קבע שר' יוחנן טעה בגישתו והוא עצמו סמך את ידיו על בר-כוכבא. שאלתי היא, האם ר' עקיבא החזיק בגישה דוגמטית התובעת את חירות האומה, מבלי להתחשב בנסיבות או שבתקופתו, המציאות הפוליטית והמוסרית של העם השתנתה ולכן סבר שראויים להיגאל באותו דור, ואמירתו ביחס לטעותו של ר' יוחנן בן זכאי, נובעת מסיבה אחרת ולא מתפיסה דוגמטית.


תשובה:

דעת רבי עקיבא נובעת מהערכתו את המציאות, כפי שעולה מתירוץ הגמרא לעמדת ריב"ז. למרות שמרד בר כוכבא נכשל, שסיכוייו היו דוקא גבוהים, הוא שמר על נצחיות האומה ומנע את היעלמותה בגלות.