הרצי"ה קוק, חזון איש על בן גוריון

כ"א בסיון, ג' בתמוז תשס"ז

שאלה 1:

קראתי באחת השיחות של הרב צבי יהודה שאחד העם היה חריף מחשבה ואילו בן גוריון היה חילוני עם הארץ במה הוא היה עם הארץ כי לכאורה הוא היה מודע לתנ"ך הרבה יותר מאשר חילוני של היום ומה בעצם רצה להגיד הרב צבי יהודה בזה שבן גוריון הוא עם הארץ.


תשובה 1:

עם הארץ הוא מי שלא שימש תלמידי חכמים, גם אם הוא מלומד.שאלה 2:

מה זה בדיוק שימוש תלמידי חכמים? הרי לא כולם דבוקים לרבנים כל ימי חייהם, ובכ"ז מה רצה הרב צבי יהודה להגיד בזה שבן גוריון הוא עם הארץ. אגב, שמעתי מחבר חרדי שכשבן גוריון בא לחזו"א הוא הוריד את משקפיו "כדי לא להסתכל בפני רשע" מה הרב אומר על זה והאם יש לדבר הזה מקור הילכתי?


תשובה 2:

שימוש ת"ח הוא שהתורה שאדם קיבל מחוברת אל מסורת התורה שבעל פה, מה שלא תאם את אופי השכלתו התורנית של בן גוריון. אינני יודע עד כמה לסמוך על הסיפור, אך נראה די תואם את השקפתו של החזו"א. הרב קוק לעומתו הבחין בין התוך לפנים של הנפשות הפועלות את הגאולה.