הרבנות הראשית ומרא דאתרא

כ"ח בסיון תשס"ז

שאלה:

1. האם יש לרבנות הראשית דין מרא דאתרא?

2. מה קורה אם רבי המובהק פוסק בניגוד לרבנות?

3. שאלו אותי: "ואם הרבות תפסוק שחובה ללכת בחליפה ומגבעת מה תעשה?" מה דעת הרב?

4. האם דין מרא דאתרא נוהג היום? (במציאות של כפר גלובלי)

5. מה גדר "ראוי להוראה" כיום?


תשובה:

1. בעניינים הנוגעים למדינה ככלל.

2. אין לה סמכות נגד מרא דאתרא פרטי בהלכות, אבל יש לה סמכות בתקנות.

3. אם זו תהיה תקנה, נשמע לה. אם זו דעתו של הרב הראשי עצמו, לא נשמע?

4. כן.

5. כמו מאז ומתמיד. למדן וירא שמים הידע לדון בכל התורה כולה ונבחר על ידי הציבור.