מציאות ה' לילדים

ב' בתמוז תשס"ז

שאלה:

כשילדים שואלים איפה ה' או מי הוא וכדו' מה הכי נכון להגיד ע"מ שיבינו ומצד שני בלי הגשמה?


תשובה:

צריך להתחמק, או לומר שה' אוהב אותנו וכו' אך לא לענות על השאלה. ע"י כך הוא מבין שהוא לא מבין.