כינוי רב לשאינו ראוי

ד' בתמוז תשס"ז

שאלה:

אני לומדת במכללה דתית לבנות, ומפאת הרכבו הלא מוגדר (מבחינה דתית) של צוות המרצים התעוררה שאלה:באחד מקורסי הקודש מרצה רב, הבעיה היא, שאני לא יודעת אם הוא רב באמת, תוכן דבריו פעמים רבות גס, "מחקרי" ולא תמיד מרגישים יראת שמיים בדבריו (אני יודעת שאין לי הזכות לאמוד יראת שמיים אך אני מקווה שכוונתי מובנת...). כשאני פונה אליו וקוראת לו "הרב" אני מרגישה לא פעם מן דקירה בלב. שאלתי היא: האם מן הראוי להשתדל להתחמק מלכנות אותו "הרב" (בצורה שלא מורגשת כמובן) או שאין בכך כל ענין?


תשובה:

הביטוי "רב" נאמר בתלמוד גם כלפי מי שמלמד אומנות. כך שאין בעיה לכנותו כך, בפרט שכך הדרך ארץ של המוסד מחייב.