ברכת "שים שלום" לא במקומה?

ד' בתמוז תשס"ז

שאלה:

כידוע ברכות תפילת שמונה עשרה מתחלקות לשלושה חלקים: שבח בקשה והודאה. ברכת שים שלום היא בחטיבה השלישית, אך דבר זה אינו מובן לי. על פניו נראית ברכת שים שלום כברכת בקשה [לאור פתיחתה במילה "שים" שהיא בציווי ומלמדת על בקשה, ראה לדוגמא את "רפאנו" "ברכנו ועוד] ותוכנה אף הוא מעיד עליה ככזאת. האם הרב יכול להסביר מדוע היא נמצאת שם? ואיך היא ברכת הודאה? ומה אני צריך לכוון בה כדי להודות לה'?


תשובה:

העולם קיים על השלום שה' עושה במרומיו תמיד (מהר"ל דרך חיים סוף פ"א), ובלעדיו לא היה העולם עומד. כך שבהצבת הברכה בחטיבת השבחים יש הכרת תודה על כך ובקשה לתוספת.