כשרות - שונות

ח' בתמוז תשס"ז

שאלה:

1. האים יש הבדל בין הכשר רבנות למהדרין:

א. במוצרים תעשיתיים.
ב. בשר וחלב.
ג. במסעדות.

2. לחם שהופשר/חומם במקרוגל בשרי - האם נהפך גם הוא לבשרי?

3. מה הכוונה כשאומרים על מוצר שהוא בחזקת בשרי/חלבי?


תשובה:

1. א-ב. זה תלוי בהקפדות מסויימות, כגון שמיטה, אבקת חלב נוכרי חליבה בשבת, בשר חלק. ג. מושגח יותר טוב.

2. אם המיקרו נקי, לא.

3. שבושל בכלי בשרי/חלבי. ויש מקפידים לא לאכול יחד עם חלב/בשר. מדובר בבישול בכלי בין יומו.