נטילת ידיים לתוך כיור מלא כלים

ח' בתמוז תשס"ז

שאלה:

האם מותר ליטול ידיים, בבוקר/אחרי בית הכיסא, לתוך כיור המלא כלים או שצריך לפנותם לפני הנטילה? מדוע?


תשובה:

מותר כי אח"כ שופכים עוד מים שמטהרים את הראשונים.