האר"י הקדוש, הרב קוק והרב אשלג

ט' באייר תשס"ז, ח' בתמוז תשס"ז


שאלה 1:

מהו המקור שאומר הרב קוק שכל תורתו מבוססת על כתבי האר"י ז"ל? כיצד ישנם מקובלים שאינם הולכים ע"פ הרב קוק? ומי הם המקובלים אשר הולכים ע"פ הרב קוק? האם זה נכון שהיתה ידידות בין הרב אשלג לרב קוק? מה היה יחסו של הרב קוק לקמיעות?


תשובה 1:

המקור בחוברת "לשלשה באלול". הם התחנכו באופן שונה וקיבלו את השקפת מוריהם כאמת בסיסית, כך שלא העלו על דעתם שלימודם החדש יכול לסתור הנחות יסוד של אמונתם. המקובלים הציוניים הם הרב גץ, הרב אשלג, הרב אריה לוין, הרב זוסמן, הרב מרדכי עטיה, הרב עובדיה הדאיה, ועוד רבים, זצ"ל. אכן היתה ידידות, כפי שהעיד בפני הרב שלמה בנימין אשלג, בנו של בעל הסולם. פעם נמצא על ידי הרב צבי יהודה בין כתבי הרב, קמיע שהרב כתב, ויהי לפלא.שאלה 2:

הרב ענה לי שהרב אשלג היה ציוני, אז איך ייתכן שהחרדים מכבדים אותו? היכן הרב אשלג מביע את דעתו על הציונות?


תשובה 2:

כי הוא חי ביניהם והיה חבר במועצת גדולי התורה.שאלה 3:

ראיתי שהרב קוק כותב על שיטתו של האדמו"ר אשלג: "יש לו דרך ושיטה נכונה, המתאימה מעט לזמן הנוכחי"

1. למה מתכוון מרן הרב קוק באומרו "המתאימה מעט..."?

2. מדוע הרצי"ה שלח את תלמידיו ללמוד דווקא את תורת הרב אשלג?

3. הרב אשלג אומר שכל הבריאה בעצם היא רצון לקבל שהיא ההפך המוחלט של הבורא שהוא רק רצון להשפיע. האם לפי הדברים האלה נכון יהיה לומר שהבורא יכול לברוא אבן (רצון לקבל) שהוא לא יוכל להרים אותה?


תשובה 3:

1. עוסקת בשאלות הדור, ומתייחסת לשאלה המרקסיסטית, כמפורסם.

2. זה לא נכון שהרצי"ה שלח אותם.

3. כן.