מעוברת בתשעה באב

ז' באב תשס"ז

שאלה:

1. מהם התנאים (אם בכלל) בהם יהיה מותר למעוברת לאכול בתשעה באב?

2. האם במקרה של הרגשת חולשה יהיה מותר לה לשתות פחות משיעור?

3. האם יש להקל לאחר צהרי היום?


תשובה:

1. סחרחורות או חולשה גדולה.

2. יותר מהשיעור. תשעה באב הוא דרבנן.

3. לא.