תערובת מינים בבני עקיבא

ט"ו באב תשס"ז

שאלה:

ישנה טענה שנתקלתי בה מספר פעמים ע"י חרדים בנוגע לכך שהדתיים לאומיים מחפפים בכך שבבני עקיבא יש בנים ובנות. אני מבין שהרב דרוקמן הוא ראש רוחני לארגון ואני מניח שיש לכך הסבר.מה תגובת הרב?


תשובה:

זו זכותם העילאית של ראשי בני עקיבא שלא הניחו לנוער להידרדר על ידי התירוץ שתערובת המינים אסורה על פי הדין.

כך נהגו כל גדולי ישראל להלים עיניהם ממה שאי אפשר להוכיח על מנת שלא יצאו לתרבות רעה כמבואר בתשובות פאר הדור להרמב"ם בענין גיור השפחה.