כוחות מיסטיים לרבנים

ט"ו, ט"ז באב תשס"ז

שאלה 1:

1. מה דעת התורה והרב על התופעה של פנייה לרבנים כביכול בעלי כוחות מיסטיים מטה-פיזיים המיוחסים להם, כגון ידיעת פרטים על מאורעות חייך מבלי להכירך ומתן הדרכות של עשה/אל תעשה בעניינים שאינם תורניים כלל (פרנסה, עסקים, רפואה, מקצוע, דיור וכולי) על פי ידע קבלי מיסטי וכוחות שיש להם?

2. ובאופן כללי, האם אדם צריך לפנות לרבנים בעלי כוחות/בגלל שמעם ככאלה, בנוגע להחלטות בתחומי חייו שאינם תורניים או בשעת צרה (כגון מישהו חולה במשפחה) או לשקול מציאותית ולהתייעץ ולפנות לה' ישירות וזהו? מה ההנהגה המומלצת?

3. האם זו תופעה אמיתית?

4. ולמה היא נפוצה בעיקר בקרב יהדות צפון אפריקה?


תשובה 1:

1. כשר למהדרין.

2. אפשרי אך לא הכרחי. אין להתמכר לכך.

3. עיין לעיל 1.

4. נפוצה אצל כולם.שאלה 2:

ישנם הרבה רבנים בימינו שמציגים את עצמם ומוצגים כ"רבנים מקובלים" ובעלי כוחות.

1. האם יש בימינו באמת רבנים כאלו (לא כאלו שמתחזים אלא רבנים אמיתיים)?

2. אם יש כאלו איך אפשר לדעת למי באמת יש כוחות (מקובל) ומי הוא מתחזה?


תשובה 2:

1. יש.

2. לשאול תלמידי חכמים גדולים המכירים אותם.