נתינת מצוות על רקע הסטורי

ט"ו באב תשס"ז

שאלה:

שמעתי באחד השיעורים שלך על מצוות ציצית, שאמרת שזאת לא מצווה לדורות כי היום בעצם לא חייבים בה, וזה פשוט הלבוש שהיה מקובל בתקופת נתינת המצווה... וכנ"ל לגבי התפילין שזה כן ניתן לדורות, אבל יש דעה שאומרת שגם התפילין "טטפת" זה היה תכשיט של המצרים כמו שיש בציורים משם, ובפסלים. אז אני שואל איך ייתכן שהשם יתן לנו מצוות בגלל הסביבה, והתקופה שבא ניתנה התורה? הרי יש משמעות הרבה יותר עמוקה למצוות האלה, ולמה שזה יינתן בגלל זה? אז אולי גם כל תיאורי בריאת העולם בבראשית, זאת פשוט לקיחת כל התיאולוגיות הקדמוניות, היווניות, והבבליות וכו' והדגשה שה' עשה את זה ולא אחרים, וזה הכל... ואין פה שום סודות בראשית ותיאור פיזי אמיתי של הבריאה??


תשובה:

לא הבנת אותי נכון. מצוות ציצית ותפילין נוהגות לדורות. אלא שאין חיוב ללבוש בגד של ארבע כנפות, אם לא מצד חיבת המצוה. יש רקע הסטורי להופעת המצוות הנצחיות, והוא דורו של משה המהוה נקודת יחוס לכל הדורות.