מקורות בנושא אמונת חכמים

ט"ז באב תשס"ז

שאלה:

ניתקלתי רבות בטיעון "מה אתה חושב שהרה"ג פלוני אלמוני לא למד את הגמרא הזאת?" (זאת לאחר שנגמרו טיעוניו ההגיוניים של הצד השני), הרחיק לכת קרוב משפחתי שהתחרד (ממזרחי ל"חזונישניק", כשאני עברתי מסלול הפוך) ואמר שאחרי 120 אם יבואו אליו בבי"ד למעלה בטענות יאמר "הלכתי אחרי הגר"ח קנייבסקי שליט"א או גאון אחר והם ישאו באחריות...).

ברצוני שהרב ימקד אותי במקורות (רק בקצרה כמה שיותר מקורות במדויק כי בשיעורי הרב שמעתי מובאות של הגר"ח וולוזין, והרמב"ם כירושלמי אך אין לי מקור מדויק) המפריכים טענה זאת (" אפילו יאמר לך על ימין" וכדו').


תשובה:

ר"ח מוואלוז'ין בפירושו רוח חיים על מס' אבות במשנה של והוי מתאבק. ירושלמי ריש הוריות. והוא באמת גם דעת הבבלי בהוריות ב' ע"ב ובעצם זה גם דעת המשנה הראשונה בהוריות, רק שבירושלמי זה מבואר יותר. יש להעיר שהבעיה איננה רק מי ישא באחראיות. כי אם נגרם לי נזק רוחני על ידי אימוץ דעה שגויה, אין זה משנה כלל מי גרם לי את אימוצה. היא מקלקלת אותי בכל מקרה, כמו מאכל מקולקל שהאכילוהו אותי שלא מדעתי.