חיזרים

ז' באלול תשס"ז, א' בניסן תשס"טשאלה 1:

אשמח אם תפרט מהו יחס המקורות (אם בכלל) לקיום חיים בעולמות אחרים על פני הגלקסיה או מחוצה לה. האם היהדות שוללת קיומם של חייזרים?


תשובה 1:

אין שום שלילה של החיזרים אע"פ שטרם הוכח דבר בעניין זה.שאלה 2:

אני לא מבין למה ה' ברא כל כך הרבה גלקסיות וכוכבים? אם אין חיים אחרים - לא מובן לי למה נבראו, ואם יש אז מוזר לי מדי - זה כאילו כל מה שאנחנו עושים פה כל ההיסטוריה זה שטויות. אני לא יודע איך להסביר את זה אבל אני חושב שהרב מבין שזה קצת קשה לתפוס שיש עוד חיים. מה אומרים גדולי ישראל על שאלה זו?


תשובה 2:

יש עוד חיים כנראה. יש משמעות לקיומנו גם אם לא הכל ידוע לנו. עיין מאמרי ראיה עמ' 110-111.