גינת נוי ושמיטה בבית משותף "חילוני"

כ"ז באלול תשס"ז

שאלה:

הורי (חילונים) גרים בבית משותף בשיכון בצפון ת"א. אחת המשפחות חזרה בתשובה ואיימה לא להשתתף בהוצאות הבית אם לא ישמרו בגינת הנוי שמיטה כהלכתה, שלפי פירושם (הם שאלו את רבם) זה רק השקיה. כל יתר המשפחות חילוניות, מבוגרות, ורחוקות מאד מנושא שמיטה. אבי - מאנשי הועד, שאל כיצד לנהוג .


תשובה:

מותר גם גיזום של גדר חיה אבל אין להתיר גיזום ורדים. מותר גם לכסח את הדשא כדי לשמור על צורתו אך לא על מנת שיגדל (שייך בדשא חדש). מובן שאסור לזבל אלא אם כן הוא לשם הצלת הנטיעה, וגם אסור לנטוע או לזרוע. אין להתקין מערכות השקיה וכדו'. זה לא כל כך מסובך, וראוי שישאלו רבם האם התכוון לאסור גם אופנים אלו. אם הוא יאסור (מה שאינו סביר), בכל זאת יהיה על הדייר חובת תשלום כי אין הוא יכול לכפות את דעתו כנגד מי שנוהג באופן המיקל כשהוא מקובל על פוסקים אחרים, באיסור דרבנן.