האם אבותינו (נביאים, תנאים, אמוראים) עסקו אך ורק בתורה או שהם גם עבדו בחקלאות, מסחר וכו'?

ז' בתשרי תשס"ח

שאלה:

האם אבותינו (נביאים, תנאים, אמוראים) עסקו אך ורק בתורה או שהם גם עבדו בחקלאות, מסחר וכו'?


תשובה:

משה רעה צאן יתרו. יהושע היה בצבא. גדעון חבט את החיטים. בעז קצר את השעורים, שאול ואלישע חרשו בבקר, דוד רעה את הצאן, עמוס היה בנוקדים, ירמיה היה חקלאי (שדה חנמאל), הלל חוטב עצים, שמעון בן שטח חמר, רבי יהושע פחמי, רבי יוחנן הסנדלר סנדלר, אביי בעל שדות, רבי אלעזר בן חרסום בעל אניות, רבי שמעון שזורי שוזר צמר, רב הונא גודר תמרים, הרמב"ם הרמב"ן הרשב"ץ רופאים, רמח"ל מלטש עדשות, הרב יוסף קאפח והרב מצליח מאזוז צורפים, ועוד ועוד. בקהלת רבה : "ולמה נקראו חבורה קדושה, מפני שהיו עוסקים שליש בתורה שליש בתפילה ושליש במלאכה, שנאמר: 'וראה חיים עם האשה אשר אהבת' ". ויש פרק שלם על כך בספר "מוסר יהודי לעומת מוסר נוצרי לרבי אליהו בן אמוזג זצ"ל. ירושלמי: "ובחרת בחיים - זו אומנות".