קריטריונים לבחירת ישיבה

י"ב בתשרי תשס"ח

שאלה:

הנני עוסק בהוראה בני נוער בישיבה תיכונית. אבקש את הרב להנחותני מה הם הקריטריונים שעלי להציע לתלמידי שעימם יבחנו, בחינה אמיתית, האם ישיבה מסוימת מתאימה להם אם לאוו, מהו המקום בו יצמחו כראוי. לא פעם אני נתקל בעובדה שבחירתם של תלמידי נובעת מגורמים זרים כגון: מרד נעורים, מרד בהורים.


תשובה:

בחירת הישיבה צריכה להיות פועל יוצא מהתוכניות לעתיד הרחוק. אם בכוונתו להיות ת"ח העוסק בעיקר בתורה או בעל בית תורני. כמו כן אם יש לאדם תהיות אמוניות או לא.