דפנות בסוכה גדולה

י"ב בתשרי תשס"ח

שאלה:

ברשותי סוכה באורך 6 מטרים ורוחב 9 מטרים. האם אפשרי לבנות דופן אחת לבוד ומשני צידיה דפנות באורך מטר לבודות גם הן ולשבת מתחת לסכך לא בין הדפנות? אם לא, כיצד ניתן להכשירה לכתחילה? סכמה להמחשה:

1 מטר
__
|
|
|             6 מטר
|
|
|         X
__

9 מטר


תשובה:

מותר.