הוצאה לאור של כתבי הראי"ה קוק זצ"ל

י"ב בתשרי תשס"ח

שאלה:

שמעתי שלא כל כתבי הרב אי"ה קוק זצ"ל הוצאו לאור, ושאלתי היא מדוע? מה יש להסתיר? ובכמה כתבים מדובר, באיזה נושאים וכו'?


תשובה:

בע"ה הכל יצא לאור על ידי מכון הרצי"ה. היה צורך בתחילה לערוך את דברי הרב, שלא נכתבו כספר מסודר, על מנת לברר את משנתו. אחרי שזה נעשה, הוצאת השאר (זה די הרבה לפי מה ששמעתי) תהיה לברכה בע"ה.