קריאת שמע על המיטה ודיבור אחריה

י"ג בתשרי תשס"ח

שאלה:

בידיעה שאני נוטה לדבר לפני השינה עם אשתי מהו נוסח קריאת שמע שאני צריך לומר בכל מצב (עם ברכה או בלי, לפני חצות ואחרי וידוי וכו')?


תשובה:

בלי ברכה גם לפני חצות. אפשר גם אחרי וידוי.