האם כבוד הרב אוכל יבול של "היתר מכירה"?

י"ג בתשרי תשס"ח

שאלה:

קראתי באחד האתרים שלמרות שהרב קוק התיר את "היתר המכירה" אישית הוא לא היה אוכל מיבול של "היתר מכירה". רציתי לדעת האם כבוד הרב אוכל יבול של "היתר מכירה"? והאם ראוי להחמיר "בהיתר מכירה" או שזה לא נחשב לחומרה אלא ההפך?


תשובה:

אני אוכל דוקא מהיתר המכירה כדי להחמיר בחיזוק החקלאות היהודית בארץ ישראל.