המילה "חומר" בתורה

י"ג בתשרי תשס"ח

שאלה:

שמעתי באחד השיעורים על ספר הכוזרי שהרב אומר ביחס לפס' "שבו לכם פה עם החמור..." שהוא אחוז בחומר ואע"פ שהמילה חומר לא היתה קיימת בימי התנ"ך. והרי מוזכר בתורה "בחומר ובלבנים"?


תשובה:

המילה "חומר" במובן של materia לא היתה בימי התנ"ך כי אם בתור כינוי לאחד מחומרי הבניה.