גניזת שו"ת שהודפסו מהאתר הזה

י"ג בתשרי תשס"ח

שאלה:

אם אני מדפיס שו"ת שלך מהאתר, האם אחרי שקראתי אני יכול לזרוק את הדף לזבל?


תשובה:

לא.