הכרוז שמובא בספר התקופה הגדולה

ט"ז בתשרי תשס"ח

שאלה:

ידוע שהרב כשר מביא בספרו התקופה הגדולה כרוז "דעת תורה" שחתומים עליו גדולי דור רבים ועצומים. אני מניח שהרב יודע על מה מדובר. מטרת הכרוז היא להביע תמיכה ברשימת "חזית דתית מאוחדת", אבל בכותרת של הכרוז נאמר ביטוי בסגנון "נודה לה` על שזכינו לראות את הניצנים הראשונים של האתחלתא דגאולה בהקמת מדינת ישראל" וכן ביטויים נוספים שמדברים על הנס ויד ה` המכוונת שהיתה בהקמת המדינה ודורשת מאיתנו מחוייבות לדאוג שהמדינה תיבנה על טהרת הקודש.

והרב עובדיה בשו``ת יביע אומר חלק ו סימן מא אות ה` כותב: "והגר"מ כשר שליט"א בספרו התקופה הגדולה (עמודים שעד - שעח) הביא כרוז בשם דעת תורה, שחתומים עליו כמעט כל גדולי הדור, וקוראים את הקמת מדינת ישראל בשם אתחלתא דגאולה". ורבני הציונות הדתית לעיתים מביאים את הכרוז הזה בתור ראיה לדעת גדולי ישראל על התקופה.

השאלה: הרי עיקר מהותו של הכרוז אינו לדון במעמדה של מדינת ישראל כשלב בחזון הנביאים, אלא להביע קריאה לציבור שיצביע בעד רשימת "חזית דתית מאוחדת". ואמנם עניין אתחלתא דגאולה מוזכר שם, אבל שמא הרבנים לא הסכימו עם זה או לא התעמקו בזה אלא רק חתמו כדי להביע את דעתם לגבי ההצבעה לרשימת חזית דתית. כלומר יתכן שרב לא ממש מסכים עם זה או לא ירד לעומק הדין בעניין זה רק חתם כי לא ראה בכותרת זאת את עיקר העניין סיכום השאלה: האם לדעת הרב אכן ניתן ללמוד מכרוז זה את דעתם של הרבנים החתומים לגבי מעמדה של מדינת ישראל או לגבי הציונות?

השאלה נשאלה בהנחה שהרב מן הסתם מכיר את הכרוז הזה.


תשובה:

אין הכרוז ראיה מוחלטת. אבל הוא אכן ראיה לכך שרוב הרבנים החרדים היו מוכנים לחתום עליו. אם היה הביטוי "אתחלתא דגאולה", מנוגד באופן קוטבי לעמדתם, לא היו חותמים.