השתמטות ממילואים

ט"ז בתשרי תשס"ח

שאלה:

ייתכן ולכל אחד לפחות מנקודת מבטו המילואים נופלים באמצע החיים ושולפים אותך מתוך דברים חשובים שאתה עושה. יש השתמטות רבה מן הצבא הסדיר, וצבא המילואים, אם אנו לא מצדיקים זאת לפחות יש וניתן להבין למה.

מה היחס שצריך להיות לנו למילואים? האם תמיד (כלומר גם לא בעיתות מלחמה) "מותר" למילואים לשלוף אותנו מתוך החיים? אם כן מהי ההצדקה לכך?

אני שואל גם במישור העקרוני וגם המעשי כדי לדעת כיצד לנהוג, אני סטודנט, בסימסטר הקודם גייסו אותי לאימון שבוע בכדי לראות מצגות, ככלל התכנון היה גרוע מאוד. רק עכשיו מתחילה תקופת הבחינות בגלל השביתה, והנה מגיע עוד צו שנופל על אחת הבחינות. מה שהיינו צריכים לעשות אז רוצים לעשות במילואים הנוכחיים. זה משבש ועוד איך משבש, זה מעצבן שהצבא לא מתנהל כמו שצריך. אבל מה שמשנה מבחינתי זה מה צריך להיות היחס בכל מקרה ומקרה.


תשובה:

יש לדון בכל מקרה לגופו. הצבא גם מכיר את המושג "ולת"ם". באופן כללי מילואים הם חלק ממלחמת מצוה.