היחס ההלכתי לטענות שהרבי מחב"ד נביא

ט"ז בתשרי תשס"ח

שאלה:

חסידי חב"ד מביאים בשם האדמו"ר מדבריו בפרשת שופטים שהוא טוען שהקב"ה מינה את חמיו (האדמו"ר הקודם) להיות שופט הדור ויועץ הדור ונביא הדור. והם מבינים מזה שהוא הדין גם לאדמו"ר האחרון. ועיין בפסק דין שהוציאו הרבנים שפסקו שיש לאדמו"ר דין נביא: psakdin.net

השאלה שלי - האם יש לכך נפקא מינה למעשה? האם יש חיוב להאמין בדברים אלו? האם יש חיוב לשמוע להוראות ועצות האדמו"ר מחב"ד גם למי שאינו חסיד חב"ד?


תשובה:

אחד התנאים כדי להיחשב לנביא, שחסידי חב"ד מתעלמים ממנו, הוא שהמועמד יטען שהוא נביא, ואז נעשות כל הבדיקות. לא האדמו"ר הקודם ולא האדמו"ר האחרון הכריזו על טענת נבואה. מלבד זאת, מצות "אליו תשמעון" הוא בהוראה של הנביא כשהוא אומר שהיא מאת ה' ולא כשהוא אומרה בתור ת"ח שאז היא מחייבת את תלמידיו בלבד.