טעמי המצוות - מוסר?

י"ח בתשרי תשס"ח

שאלה:

האם המטרה של התורה היא לעשות אותנו מוסריים? הרי התשובה לפיה עושים מצוות כי "זה רצון ה' ", לא מביאה להתלהבות מעשיית המצוות, הטעם היחידי שאני מעלה על דעתי הוא המוסר המוחלט המתאים לנשמה ולכוחותיה.

מצד שני, המהר"ל מעלה בפרק ה' בתפארת ישראל את שאלת המוסר התורני במצוות. הרי אם שוחטים בהמה בבין השמשות, מותר לשחוט את בנה עשר דקות לאחר מכן, אם כן האם המצוות נועדו לזכך אותנו גם מבחינה מוסרית?

אז מה הטעם למצוות?


תשובה:

להיות מוסרי הוא תנאי לתורה. דרך ארץ קדמה. המצוות עושות אונו קדושים, כלומר עומדים לפני ה'.