פרופ' ליבוביץ'

י"ט בתשרי תשס"ח

שאלה:

קראתי בעבר וגם לאחרונה לא מעט מדברי פרופ' ליבוביץ ונדהמתי למצוא שם כפירה בעצם בחירתו של עם ישראל ואפילו פקפוק או איך נאמר זלזול בהשתייכותו הגזעית של עמינו.

שאלותי הם:

א. איך ישנם אנשים דתיים (חלקם בוגרי ישיבות) שמצדדים בתורתו?

.ב מדוע אין עמדה נחרצת ומפורסמת של הרבנים כנגד ספריו ומאמריו?

.ג האם זו תהיה הגזמה לומר שהוא לא ראוי לבא בקהל וההיסטוריה היהודית תשמור לו מקום של כבוד ביחד עם יש"ו, שפינוזה ושות'?


תשובה:

הוא מספק לחלק מהציבור הדתי את התחושה של שייכות לעולם הגדול.

הרבנים אכן נחרצים נגד דעותיו וספריו.

כדבריך סבר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל.