תפקיד הדתיים בגאולה

י"ט בתשרי תשס"ח

שאלה 1:

מדוע אתה מתייחס בשיעורך אל האדם הדתי בזלזול וכאדם שלא התפתח? בהזדמנות מסויימת אמרת כי הדתיים לא יודעים לשאול את השאלות הנכונות. בהזדמנות אחרת אמרת שיהודי דתי יושב בבית הכנסת מתפלל על הגאולה קורא תהילים וכך לא מביאים גאולה הקדוש ברוך הוא רוצה אדם ממדעי המדינה. בחלק מן שעוריך ההתייחסות שלך אל הציונות אל הרצל ואל החילוניות נשמעת כאמירה "דרככם היא הנכונה", "אתם מקיימים את רצון ה'", "בלעדי החילוניות לא הייתה קמה מדינה", "אתם שואלים את השאלות הנכונות", לעומת ההתייחסות אל הדתיים כאל מקובעים שבויים בתוך קיום מצוות ללא תכלית ומטרה. האם הקדוש ברוך הוא לא היה מעדיף שהרצל יהיה אדם דתי? האם אין דתיים בעלי שיעור קומה במדעי המדינה?

מדוע הציונות החילונית זקוקה לזקן (אפילו בשוחד) שישב איתם וייתן הכשר? האם אין משמעות לאומית חברתית לאדם דתי ששומר מצוות כי כך כתוב בתורה כי כך מבקש ה'?


תשובה 1:

אם הקב"ה היה דתי, הוא בודאי היה מעדיף שהרצל יהיה דתי. אבל רבונו של עולם לא מחשבותינו מחשבותיו ולא דרכינו דרכיו. הוא בודאי מעוניין לשתף את כל חלקי ההויה זה עם זה לשם קידום גילוי האחדות בעולמו, ולכן משתתפים גם כוחות חילונים דוקא לשם תיקון העולם.שאלה 2:

שלחתי אליך שאלה בתחילת השבוע שמתחילה לצערי באופן בוטה ב"מדוע אתה מזלזל בדתיים?" לא קיבלתי תשובה אני מניח שבגלל בוטות השאלה - מבקש סליחתך ברשותך אני אנסח את השאלה אחרת.

בכמה שיעורים שלך שמעתי את התיחסותך לגבי תרומתם של הרצל ואנשי מעשה ורוח נוספים מהציונות החילונית לתהליך הגאולה לעומת דתיים שהסתגרו בישיבות ולא נקפו אצבע במקרה הטוב או התנגדו והפריעו במקרה הגרוע. עוד אמרת שהקדוש ברוך הוא מסובב כך שהגאולה תגיע דווקא מאנשי מדע המדינה כגון הרצל וחבריו. אם כך מה תפקידו של האדם הדתי בתהליך הגאולה? האם יש לו השפעה כלשהי על התהליך רק מעצם היותו מקיים תורה ומצוות? האם לדעתך אנשים דתיים היו צריכים בעבר או צריכים בהווה ובעתיד לנהל את התהליך?

אני עצמי משתדל להיות בתשובה ושאלתי נובעת מכך שקשה לי להבין את היחס הכל כך אוהד ומבין להרצל שלמרות תרומתו הגדולה לתהליך (שאני לא מבין מהיכן הוא שואב את המוטיבציה שלו) היה יהודי כופר שבשלב מסויים ראה בהתבוללות פתרון מצויין. לעומתו משה שגם אם בתחילתו היה נסיך בבית פרעה תהליך הגאולה שהיה מופקד עליו הביא לשינוי מהותי ועצום באיש שהפך להית איש האלוהים עבד ה' - אז בכל זאת עיצד ניתן להשוות?


תשובה 2:

לא עניתי כי הייתי עמוס מאד ולא משום סיבה אחרת.

לדתיים יש תפקיד חשוב ביותר בגאולה. אם מדובר במתנגדי התהליך שביניהם, הרי שתפקידם הוא לשמר את חלקי הזהות היהודית שמהלך הגאולה רומס. ואם מדובר בתומכי התהליך, הרי שהם מסייעים בידי אלה ובידי אלה למצוא את נקודת האחדות ביניהם. בשלב ראשון אי אפשר שהדתיים היו מנהלים את המהלך, אך בשלב מתקדם עליהם לתפוס את הגה השלטון.

הרצל הוא בעל תשובה לא במובן הדתי אבל במובן הלאומי. בעוד שהוא סבר בתחילה שההתבוללות רצויה, הרי שחזר בו באופן מרשים והקים את ההסתדרות הציונית. מהלך דומה היה למשה רבינו. עיין בחוברת שלי "גאל ישראל" במאמר "וישלח מלאך". נדמה לי שיש באתר שלי.