הפתרון למצב הבטחוני

כ"ז בתשרי תשס"ח

שאלה:

1. האם לדעת הרב יש פתרון לבעיית ערביי ארץ ישראל שמתרבים בקצב רצחני ומאיימים על הקיום שלנו פה?

2. האם לדעת הרב מגיעה להם זכות הצבעה בכנסת?

3. האם לדעת הרב יש פתרון לבעיית הפלסטינאים?


תשובה:

התנהגות הערבים היא תוצאה ישירה של חולשות בזהות שלנו. ברגע שהיעד שלנן יהיה ברור, להשיב את התרבות הנבואית על ידי מימוש חזון נביאינו לשבת בארץ כולה וממנה להקרין לעולם כולו, הם בעצמם ידרשו מאתנו לשלוט בכל ארצנו לבדנו.