ברכה על קשת

ו' בחשון תשס"ח

שאלה:

האם יש לברך כשרואים קשת בממטרה או במפלי הניאגרה?

מבחינה אמונית: האם אכן העולם היה ראוי להחרב כל פעם שאנו רואים את הקשת בענן? יכול להיות שבכל דקה יש מישהו שרואה קשת בענן במקום אחר בעולם?! ויש מצבים שרואים קשת כמה פעמים ביום...


תשובה:

הברכה היא על הקשת הנוצרת בדרכי הטבע באופן לא רצוף. על כן לא מברכים במקרים שהזכרת. מציאות הקשת הוא לזכרון שהעולם עשוי להיות ראוי למבול. ועיין רמב"ן על פרשת הקשת.