הרב אורי שרקי

לך לך - שתי משימות

חשון תשס"ח
בברית בין הבתרים שבפרק טו, המופיעה על רקע נצחונו הצבאי של אברהם אבינו, מובטחת לזרע אברהם ארץ רחבת ידים משני עברי הירדן ומהנילוס ועד הפרת. לעומת זה בפרשת ברית המילה שבפרק יז, הבאה לקדש את זרעו, מובטחת ארץ כנען בלבד, שקדושתה גדולה יותר מכל שאר חלקי הארץ, אך משתרעת רק בין הים לירדן. מכאן שההבטחה נוגעת לשתי משימות היסטוריות שונות של עם ישראל. אם יזכו, תהיה מדינתם בשני עברי הירדן ויעסקו בתפקיד פוליטי אוניברסלי הנוגע לכלל האנושות. ואם לאו, יתכנסו בתוך הישראליות פנימה, ויעסקו בעניינים שבקדושה, ובפרט בקדושת הברית האישית, עד אשר יקנו די כח כדי להקרין עד אפסי ארץ.