הרב אורי שרקי

קרח - "ראה שמואל"

"שבת בשבתו", סיון תשע"ג
לחלוק על משה רבינו הוא מהמפעלים הקשים ביותר לביצוע. שכן אישיותו, אשר לא קם כמוה, מקרינה עוצמה שקשה לעמוד נגדה.

אעפ"כ עלה בידי קרח הדבר. מבאר הנצי"ב שמרכיבי המחלוקת היו שלושה במספר, כשכל אחד לבדו אינו יכול להצליח:

הראשון, איש המעלה, שאינו מכבודו לצאת בגלוי נגד משה, ואילו השניים - דתן ואבירם, ידועים לכל במדותיהם הרעות, וכיצד יוכלו להתייצב מול המנהיג? הקבוצה השלישית, תמימים החפצים בדבקות, בהקטרה לפני-ולפנים, בודאי לא יאזרו עוז נגד משה.

כשחברו שלשתם, משתנים הדברים. האישיות הנעלה (קורח) מפעילה עסקנים קטני-אישיות ונמרצים (דתן ואבירם), והם מסיתים את ההמון התמים (250 איש). חברו התאוה הרוחנית של ההמון, הקנאה של העסקנים, ובקשת הכבוד של האישיות הגדולה.

אך לא נחה דעתנו. אם הקלקול מתחיל באיש גדול, ניצוץ של אמת צריך להימצא בנפשו, המניע  את המחלוקת. מהי אותה אינטואיציה של קודש? "וקרח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו?" (רש"י). השטות מתאפיינת באי-יכולת להבחין במדרגות המציאות: "שיכור, העולם לפניו כמישור". ההנחה שאין חילוק בין כהן ללוי ושאין הייררכיה, שבוטאה באמירה "כולם קדושים", שורש יש לה בסגולה הפנימית של ישראל, ש"כולם צדיקים".

והיה צורך למצוא ביטוי מציאותי לסגולה זו. ואכן: "ראה שמואל יוצא ממנו".

כשחרבה שילה, לא הזדרז שמואל לבנות את המקדש, אע"פ שתכנן עם דוד את תבניתו.

נלכד ארון הברית ולא הושב אל הקודש. ושימש שמואל, הלוי,  בכהונה גדולה! (זוהר). התמהמה שמואל בהקמת המלוכה. והסנהדרין, המוסד הריכוזי התובע "וקמת ועלית אל המקום", הוחלף בסיוריו של שמואל בערי ישראל. קמה בפועל שיטת קורח, המבטלת את ערך מוסדות האומה, ע"י יוצא חלציו! מכאן שורש טעותו של קורח.

לא הרי זמנו של משה כהרי זמנו של שמואל, בימי שמואל נוצר מצב יחודי: השחתת הכהונה, קלקול ההנהגה המדינית, המבכרת את כלי הקודש על פני העצמאות המדינית וחיי ישראל: "ויאמר: נס ישראל לפני פלישתים (אבדן העצמאות) וגם מגיפה גדולה היתה בעם (שפיכת דם ישראל) וגם שני בניך מתו (אסון אישי)" (ש"א ד, יז). כל אלה אינם גורמים זעזוע, אבל "וארון האלהים נלקחה. ויהי כהזכירו את ארון האלוהים, ויפל מעל הכסא" (שם).

במצב בו התהפכו הערכים, היה צורך לוותר לשעה על חידוש העבודה והמלכות, ולעסוק בחינוך. מתוך כך קמה מלכות הנצח של בית דוד, ומקדש עולמים בירושלים. שלא כקורח שחשב את הזמני לאידיאל, ואת הבדיעבד כלכתחילה.