אחדות ה' לפי שיטת הרלב"ג

י"ט בחשון תשס"ח

שאלה:

האם שיטת הרלב"ג לגבי היולי קדמון היא בעצם שיש דבר הקיים ללא תלות במציאות ה' או שמא הקיים כתופעת לוואי למציאות ה' ללא רצון מכוון? ואיך ניישב את שיטת הרלב"ג עם דברי חז"ל הקובעים ששמו של הקב"ה "מקום" כיוון שהוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו ומושגי יסוד כמו אחדות ה'?


תשובה:

כמו האפשרות השניה. זה אכן קצת קשה.