ביישנים רחמנים וגומלי חסדים

י"ט, כ"ח בחשון תשס"ח

שאלה 1:

באחד מהשיעורים, ציין הרב כי תארי עם ישראל "ביישנים רחמנים וגומלי חסדים" אינם טובים כי הם בהפרזה. אולם מההקשר בו הדברים נאמרים ע"י דוד המלך ע"ה, הדברים מובאים כשבח לעם ישראל, כנגד אכזריותם ונקמנותם של הגבעונים, אם כן - הרי אלו מעלות "בעצם", ולא מעלות "בערך".


תשובה 1:

אלו מעלות בהקשר של הגבעונים, ופגמים ביחס להנהגה הראויה בדרך קבע בעולם הזה.שאלה 2:

עיינתי במדרשים נוספים העוסקים בסוגיה זאת (למשל בבמדבר רבה), ושם הניסוח יותר ברור לשבח: "שלוש מתנות טובות... ביישנים רחמנים וכו'", א"כ, לכאורה משמע שזה האידיאל באמת, ולא רק ביחס לחוסר המוסר של הגבעונים!


תשובה 2:

ברור שהן לשבח בזה שהן נובעות מטהרת נפשם של ישראל. אלא שהן רעות באופן מעשי בשל הנזק שהן גורמות. יעויין באורות, אורות ישראל פרק א פיסקה ד.