יהדות כלאום - השלכות לגבי קיום מצוות

כ"ג בחשון תשס"ח

שאלה:

הרב אומר הרבה פעמים שהיהדות היא לאום ולא דת. מה המשמעות של האמרה הזאת לגבי המצוות ובכלל מה משמעותה?


תשובה:

המצוות ניתנו לאומה ולא ליחיד, לכן כותב הרמב"ם בהלכות תשובה פרק ג הלכה יא שמי שלא עבר עבירה אך אינו חש סולידריות עם העם היהודי שאין לו חלק לעולם הבא.