פירוש קאסוטו על המקרא

כ"ד בחשון תשס"ח, כ"א בתשרי תשע"אשאלה 1:

שלומי אמוני לא מרבים להתעסק בפירושו של קאסוטו. מדוע? האם הוא היה דמות "אורתודוקסית"? אם אכן יש בעיה בפרשנותו והגותו - האם יוכל הרב לתת דוגמא לפירוש כזה?

תשובה 1:

הוא אמנם דחה את תורת התעודות של ולהאוזן, אך סבר שהתורה היא של מחבר אחד מראשית תקופת המלוכה. עם כל זה פירושיו מעניינים ואפשר להשתמש בהם בזהירות.שאלה 2:

קאסוטו בפירושו על המקרא, מעלה את ההשערה ששירי עלילה קדומים שולבו פעמים רבות במקרא.

1. האם יש ממש בדעה זו?

2. האם ישנה בעיה מבחינה אמונית לקבל דעה זו? האם היא מהווה סתירה לאמונת "תורה מן השמים"?

תשובה 2:

1. יתכן.

2. אין בעיה.