איש, אשה, עוה"ז, עוה"ב

כ"ח בחשון, א', ב', ו' בכסלו, כ"ה בניסן תשס"חשאלה 1:

למה בעוה"ב יש עדיפות להיות אשה? למה בעוה"ז יש עדיפות להיות איש?

תשובה 1:

עוה"ז משתלם, מתאים לאישיות משתלמת. עוה"ב שלם, מתאים לאישיות שלימה.שאלה 2:

אבל במה זה בא לדי ביטוי שבעוה"ז משתלם להיות איש ולהיפך בעוה"ב?

תשובה 2:

לא הבנת את כוונתי. יש שני סוגי שלמות: האחד "שלמות" בעלת אופי סטאטי, והאחד "השתלמות" בעלת אופי דינאמי. כדי שתהיה השתלמות צריך גם חיסרון או רושם של חסרון. לכן האיש שאישיותו בלתי שלימה, זוכה להשתלמות. נופו הטבעי הוא אפוא העולם הזה, שאינו עדיין שלם.שאלה 3:

מהו המקור לכך שבעוה"ז יש עדיפות להיות איש ובעוה"ב יש עדיפות להיות אשה?

תשובה 3:

רעיון שלי.שאלה 4:

1. בתשובתך אתה טוען כי העולם הזה מתאים לאישיות משתלמת. בשיעוריך לספר בראשית אתה טוען כי עשיו שלם ולכן הוא איש העולם הזה.איך זה מסתדר?

2. מה זה אומר עדיפות לאישה או לגבר? מה זה עדיפות?

3. מהיכן אתה מסיק שאישה היא שלמה יותר מהגבר?

תשובה 4:

1. עשו מתאים לתפיסה שהעולם הזה שלם כי אינו מאמין בעולם הבא. יעקב מתאים לתפיסה שהעולם הזה משתלם כי יש לו לאן להגיע.

2. עדיפות היא במובן של הרגשת ההתאמה אל העולם שבו חיים.

3. "שעשני כרצונו".שאלה 5:

נשים מחויבות בפחות מצוות, שהזמן גרמא וכו'... האם זה נכון שהסיבה לכך היא שהנשים מלכתחילה בדרגה גבוהה יותר ולכן כבר לא צריכות להשלים את כל זה?

תשובה 5:

הן שייכות לעולם שמעל הזמן מצד שורש נשמתן.