מיקוד מרכז רוחני חדש - דתי לאומי או כללי?

כ"ח בחשון תשס"ח

שאלה:

אני פותח מרכז רוחני באחד ממקומות בארץ. האם למקדו כדתי לאומי או לפתוח אותו שיהיה כלל מגזרי?


תשובה:

כללי. אישיותך תקבע ממילא את הקו בלי צורך בהכרזות.