בשר, עופות - הכשרים

ט"ו בטבת תשס"ח

שאלה:

1. אנחנו ספרדים ואוכלים בשר חלק, השאלה היא איזו כשרות של מהדרין לחפש, לדעת הרב? יש כ"כ המון...

2. האם יש להקפיד לקנות ולאכול עופות כשרים למהדרין? ואם כן באיזו השגחה?


תשובה:

1. מה שרב מעיד עליו בחתימתו שהוא חלק.

2. לא.