איך להסביר את המצב?

ט"ו בטבת תשס"ח

שאלה:

אין ניתן להסביר את הנקודה הזאת שבגלות ההינו עושים עצרות תפילה וזעקה ומתחננים שהפריץ הקוזקי לא יגרש אותנו ולא יגזלו את כל רכושנו והיום בא"י באתחלתא דגאולה אנו שוב עושים עצרות תפילה מהפריץ אולמרט ולפני שנתיים מהפריץ שרון ובסוף הוא גירש פיזר ואנשים עד היום עוד לא חזרו לעצמם. ושלוש שנים לפני זה מהפריץ ברק ולפני זה מרבין.

והיום יש לך אירועים של שיגרה שפלסטינים באים לכרמים של יהודים ומחריבים אותם והצבא לא עושה כלום (ראה "ישע שלנו"). היום שרוצים ליישב את הארץ צריך לנהוג כמו זמני חומה ומגדל רק ההבדל שהפעם שהשלטון המונע הוא יהודי.

הרב זה באמת חשוב לי איך מסבירים את זה?


תשובה:

אורות, עמ' קמב פיסקה יג ועמ' קס פיסקה ו.